Home » Bank » Kad Kredit Bank Rakyat

Kad Kredit Bank Rakyat

images

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai Bank Rakyat merupakan sebuah bank koperasi Islam yang telah ditubuhkan pada tahun 1954 di bawah Ordinan Syarikat Kerjasama 1948. Di penghujung Disember 2014, Bank Rakyat mempunyai aset berjumlah RM89.18 billion, dan ini telah menjadikan ia sebuah bank koperasi Islam terbesar di Malaysia, meskipun ia hanya memulakan sistem perbankan Islamnya pada tahun 2002. Setakat ini, Bank Rakyat mempunyai 148 cawangan, dan 800 lebih mesin pengeluaran wang automatik serta mesin deposit tunai di seluruh Malaysia.

Bank Rakyat menawarkan pelbagai produk kewangan yang mematuhi Syariah seperti kad kredit, kad debit, akaun simpanan, akaun deposit, dan pinjaman. Kad kredit Bank Rakyat tidak rumit dan ia mudah untuk mendapatkannya dengan menggunakan borang permohonan atas talian. Di samping itu, kad kredit Bank Rakyat boleh digunakan untuk perbelanjaan harian seperti membayar bil, barang-barang runcit, dan petrol untuk kereta.

Jenis Kad Kredit Bank Rakyat

Antara jenis kad kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat termasuklah;

kadklasik

Kad Kredit Klasik Bank Rakyat

Kad kredit Klasik Bank Rakyat mempunyai kadar faedah sebanyak 13.5% dan ia direka khas untuk kegunaan harian. Kad kredit ini tidak mempunyai yuran tahunan dan ia adalah percuma seumur hidup. Kad kredit ini juga tidak mengenakan yuran tahunan bagi kad tambahan. Di samping itu, pemegang kad ini boleh mendapatkan mata Ganjaran 1 Rakyat untuk setiap perbelanjaan bernilai RM10. Seterusnya, mata ini akan ditukarkan ke dalam bentuk wang (10 mata ganjaran akan ditukarkan ke dalam bentuk wang yang bernilai RM0.10). Mata ganjaran tersebut juga boleh digunakan untuk mendapatkan hadiah. Pendapatan minimum yang diperlukan untuk memohon kad kredit ini adalah RM24,000. Pemegang kad kredit Klasik Bank Rakyat akan dibekalkan dengan perlindungan percuma Takaful keluarga termasuk pembayaran balik mana-mana hutang tertunggak yang telah terakru melalui penggunan kad kredit.

kademas

Kad Kredit Emas Bank Rakyat

Kad kredit Emas Bank Rakyat menawarkan faedah tambahan pemerolehan rebet sehingga 3% di atas setiap kemudahan pinjaman Bank Rakyat, kemudahan debit automatik, dan apabila pemohon membayar amaun kad kredit yang telah digunakan tepat pada masanya. Kad kredit ini mempunyai kadar faedah sebanyak 13.5% setahun dan ia memerlukan pemohon untuk memperoleh pendapatan minimum tahunan sebanyak RM36,000. Kad kredit Emas Bank Rakyat juga tidak mengenakan yuran tahunan dan adalah percuma seumur hidup. Selain itu, kad kredit ini tidak mengenakan yuran tahunan untuk sebarang kad tambahan. Kad kredit ini menawarkan pemegang kad dengan mata ganjaran 1 Rakyat bagi setiap perbelanjaan bernilai RM10 dan mata ganjaran ini akan ditukar ke dalam bentuk wang pada kadar RM0.10 bagi setiap 10 mata ganjaran yang telah terakru. Kad kredit Emas turut menawarkan perlindungan Takaful Keluarga termasuk pembayaran balik mana-mana hutang tertunggak yang telah terakru dengan penggunaan kad kredit.

Kelebihan

Kad kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat adalah mudah dan tidak datang bersama dengan terma dan syarat yang rumit. Ia juga sesuai untuk mereka yang mencari kad kredit bagi kegunaan harian tanpa caj perkhidmatan yang dapat membantu mereka berjimat sebanyaknya. Selain itu, ia menawarkan pemegang kad dengan perlindungan Takaful secara percuma termasuk jaminan perlindungan pembayaran balik hutang tertunggak yang telah terakru melalui penggunaan kad kredit. Mata ganjaran yang ditawarkan oleh kad kredit Bank Rakyat adalah lebih praktikal kerana ia boleh ditukarkan ke dalam bentuk wang. Kad kredit ini juga datang secara percuma untuk seumur hidup dan tidak mengenakan yuran tahunan. Pendapatan minimum yang diperlukan untuk menggunakan kad ini telah memudahkan ia senang untuk dibuat permohonan oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk menikmati faedahnya.

Faedah Kad Kredit Bank Rakyat

 • Kad ini merupakan kad kredit asas yang mudah untuk didapatkan oleh pemohon
 • Kad tambahan bagi kad ini tidak akan dikenakan sebarang caj tambahan
 • Bayaran minimum yang diperlukan pada setiap bulan adalah RM50 atau 5% daripada amaun tertunggak
 • Had amaun tunai yang boleh dikeluarkan bagi setiap kad daripada Bank Rakyat adalah sebanyak RM5,000
 • Yuran amaun tunai adalah sebanyak RM21.20 atau 3.18% daripada wang yang dikeluarkan oleh pemilik kad
 • Kadar faedah yang dikenakan pada amaun tunai yang dikeluarkan adalah sebanyak 19.08%
 • Kad ini mengenakan caj denda bayaran lewat sebanyak 1% daripada amaun tertunggak dan meliputi denda maksimum RM100

Kelayakan Kad Kredit Bank Rakyat

 • Umur minimum bagi pemegang kad utama adalah 21 tahun
 • Umur minimum bagi pemegang kad tambahan adalah 18 tahun

Dokumen Kad Kredit Bank Rakyat

Calon yang bercita-cita untuk memperoleh borang permohonan boleh memuat turun ia daripada laman sesawang Bank Rakyat atau mendapatkannya di cawangan Bank Rakyat yang berdekatan.

Sekiranya calon mematuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan, mereka boleh menghantar permohonan dengan dokumen yang diperlukan pihak Bank Rakyat. Dokumen yang perlu dihantar adalah berbeza mengikut jenis pemohon.

Bagi pemohon yang mempunyai gaji tetap perlulah menyediakan dokumen seperti berikut;

 • Bagi pemegang kad utama dan kad tambahan, mereka perlu menydiakan satu salinan kad pengenalan (MyKad – depan dan belakang) atau salinan pasport
 • Satu salinan slip gaji bagi 2 bulan yang terakhir
 • Satu salinan penyata bank di mana gaji dikreditkan
 • Satu salinan penyata EPF terbaru

Bagi pemohon yang bekerja sendiri perlulah menyediakan dokumen seperti berikut;

 • Bagi pemegang kad utama dan kad tambahan, mereka perlu menydiakan satu salinan kad pengenalan (MyKad – depan dan belakang) atau salinan pasport
 • Satu salinan sijil pendaftaran perniagaan
 • Satu salinan penyata bank bagi 6 bulan yang terakhir
 • Satu salinan Borang BE dengan resit bayaran cukai

Bagi pemohon yang merupakan warganegara luar negara dan bekerja di Malaysia atau ekspatriat perlulah menyediakan dokumen seperti berikut;

 • Satu salinan depan dan belakang pasport
 • Satu salinan surat pengesahan pekerjaan
 • Satu salinan slip gaji terbaru
 • Satu salinan permit kerja yang terbaru dan telah disahkan untuk sekurang-kurangnya 6 bulan

Pemindahan Baki Kad Kredit Bank Rakyat

Skim pemindahan baki yang dilancarkan oleh Bank Rakyat baru-baru ini menawarkan 3% rebet tunai dan membenarkan pemegang kad untuk mengukuhkan kad kredit tertunggak mereka dengan memindahkan ia ke atas kad kredit Bank Rakyat. Kadar faedah tahunan yang dikenakan adalah serendah 9% setahun dan mempunyai tempoh selama 12 bulan (1 tahun).

Baki minimum yang boleh dipindahkan di bawah pelan ini adalah sebanyak RM1,000 dengan amaun maksimum yang tertakluk pada had kredit pemegang kad dan had lain yang ditetapkan oleh Bank Rakyat.

Skim pemindahan baki ini tidak mengenakan sebarang yuran pemprosesan dan ia adalah sebuah platform yang berguna untuk mengurus kewangan mereka secara efektif. Amaun di bawah pemindahan baki juga mendapat perlindungan insurans Takaful sekiranya berlaku sebarang kemalangan yang menyebabkan kecacatan kepada pemegang kad dan mengakibatkan mereka gagal untuk membuat bayaran ke atas amaun tertunggak.