Home » Bank » Mara Eduloan

Mara Eduloan

Pinjaman Pendidikan MARA

Sejak Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan di Malaysia, ia telah memainkan perananan yang

penting dalam membantu pelajar dengan status Bumiputera dan usahawan tempatan melalui

pelbagai pinjaman termasuklah pinjaman pendidikan MARA atau juga dikenali sebagai MARA

EduLoan dan pinjaman yang lain. Justeru itu, pinjaman ini telah menjadi rebutan pelajar Melayu

beragama Islam serta penduduk asli Sabah dan Sarawak selepas menamatkan peperiksaan Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM). Walaubagaimanapun, pemohon perlu mendapat gred peperiksaan

tertentu yang telah ditetapkan oleh MARA sebagai kelayakan dalam memohon pinjaman ini.

Panduan Untuk Pemohon

Perkara pertama yang harus dilakukan oleh pelajar lepasan SPM adalah untuk menyemak sekiranya

permohonan bagi pinjaman tersebut telah dibuka di laman sesawang MARA. Seterusnya, pemohon

perlu mengisi borang permohonan tersebut dengan segala maklumat peribadi mereka dan memilih

mata pelajaran utama yang ingin diceburi dan institut pengajian tinggi yang menjadi pilihan mereka.

Hanya terdapat dua pilihan yang di sediakan, di mana pemohon perlu memberi perhatian terhadap

keputusan yang telah dipilih dan urutan ketetapan yang diisi mereka kerana pilihan pertama akan

lebih diutamakan.

 

Ada pelbagai pilihan mata pelajaran utama untuk dipilih oleh pemohon sebagaimana yang telah

disediakan oleh pihak MARA dalam bentuk PDF dan pemohon harus diingatkan untuk menyimpan

segala maklumat yang telah ditulis setelah mengisi borang permohonan tersebut. Kelebihan

pinjaman pendidikan MARA adalah kelonggarannya kepada pemohon untuk menukar pilihan yang

telah dibuat sehingga saat akhir permohonan.

 

Pinjaman pendidikan MARA merupakan pinjaman yang perlu dibayar balik oleh pemohon setelah

menamatkan ijazah mereka di bawah tajaan pendidikan MARA dan setelah mereka mula bekerja.

Amaun yang perlu dibayar balik oleh pemohon kepada MARA adalah berdasarkan kelas lulusan

ijazah pemohon. Masa depan pemohon juga lebih jelas dengan pinjaman pendidikan MARA kerana

jumlah tahun untuk menamatkan kursus dan jenis kurus yang ada telah dinyatakan dengan jelas.

Pemberitahuan mengenai pemohon yang telah di senarai pilih untuk temu duga akan dijalankan

setelah pemohon mengisi borang permohonan. Di samping itu, pemohon juga digalakkan untuk

menyemak status permohonan mereka secara log masuk ke laman sesawang MARA dan melihat

sekiranya ada masalah atau sesuatu yang perlu diperbaharui mengenai permohonan mereka. Di situ

juga terdapat arahan untuk membimbing pemohon sepanjang proses dengan lengkap sekiranya ada

masalah dengan permohonan mereka.

 

Pemohon perlu berpakaian formal semasa menghadiri temu duga dan tidak berlebihan.

Kemudiannya, mereka harus melalui ujian psikometrik, dan membuat karangan seperti yang telah

ditetapkan oleh pinjaman pendidikan MARA. Ujian karangan merupakan prosedur akhir yang perlu

dilakukan oleh pemohon sebelum MARA mengumukan status pemohon di laman sesawang mereka.

 

Kelayakan Untuk Memohon

Ada beberapa polisi dan standard yang perlu dipatuhi pemohon seperti yang ditetapkan oleh pihak

MARA sebagai kelayakan untuk memohon pinjaman tersebut. Antaranya adalah;

1. Pemohon mestilah mempunyai taraf Bumiputera Malaysia dengan salah satu di antara ibu

bapanya merupakan bangsa Melayu atau penduduk asli Sabah dan Sarawak.

2. Tempoh program mestilah melebihi 1 tahun.

3. Pinjaman ini tidak dapat digunakan oleh pemohon yang sedang melakukan Program Asasi

atau ‘Level 3 Degree’. Hanya pemohon dengan program Diploma, Ijazah Pertama (Sarjana

Muda), dan Pasca Ijazah (Master) di bawah tajaan MARA yang digalakkan memohon.

4. Hasil pendapatan keluarga mestilah tidak melebihi RM10,000 sebulan atau RM120,000

setahun bagi mengalakkan mereka yang tidak berkemampuan untuk membiayai kos

pendidikan mereka.

Apa Yang Diperlukan Untuk Memohon

Pemohon yang memohon pinjaman pendidikan MARA perlu mempuyai;

1. Satu akaun bank yang aktif di salah satu bank di Malaysia antaranya adalah Maybank, RHB

Islamic Bank, Affin Islamic Berhad, CIMB Bank, Bank Kerjasama Rakyat, or Bank Islam.

2. Satu alamat e-mel yang aktif yang boleh digunakan untuk memohon pinjaman ini melalui

laman sesawang rasmi MARA iaitu di http://eduloan.mara.gov.my

3. Pemohon mestilah mengisi borang permohonan dengan lengkap sebelum tempoh tamat

permohonan termasuk surat tawaran pinjaman, beberapa borang, dan perjanjian pinjaman.

4. Segala dokumen penting perlu disahkan dan diluluskan oleh Pesuruhjaya Sumpah sebelum

dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab bersama dengan segala borang permohonan

yang telah diisi.