Home » Bank » Pinjaman Peribadi Agrobank

Pinjaman Peribadi Agrobank

images

Agrobank mengambil berat dalam membuat perkhidmatan pinjaman yang mudah diakses oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memerlukannya dengan segera. AgroCash-i dan Hartani-i adalah dua produk pinjaman peribadi yang kini boleh didapati daripada Agrobank, AgroCash-i menitikberatkan kemudahan pinjaman bagi tujuan berkaitan dengan kegunaan peribadi yang khusus pada aktiviti yang berasaskan pertanian. Pelaksanaan produk AgroCash-i adalah berdasarkan transaksi Tawarruq.

Sebaliknya, Hartani-i mengambil dan mengamalkan konsep Al-Bai’ Bithaman Ajil (BBA) dan permohonan ini terbuka kepada kakitangan Kerajaan atau pekerja sektor swasta dengan pendapatan tetap yang merancang untuk membeli atau memajukan tanah.

AgroCash-i (Al-Bai’ Al-Inah)

Kemudahan pinjaman ini disediakan untuk kegunaan peribadi yang khusus berkaitan dengan aktiviti berdasarkan pertanian.

Kelayakan

 1. Kakitangan Kerajaan
  • Kaedah pembayaran balik adalah melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
  • Pemotongan BPA yang dibenarkan adalah tidak melebihi daripada 60% (termasuk pinjaman ini)
  • Kakitangan Kerajaan yang tetap dan disahkan. Bagi pekerja kontrak, kakitangan Kerajaan yang tetap dan disahkan mesti menjadi seorang penjamin.
  • Pemohon berumur antara 18 hingga 60 tahun atau sebelum tempoh persaraan (yang mana satu lebih awal)
  • Pendapatan kasar minimum (termasuk elaun tetap) tidak kurang daripada RM1,000 sebulan.
 1. Pekerja Syarikat Berkaitan Kerajaan
  • Kaedah pembayaran balik adalah melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
  • Pemotongan BPA yang dibenarkan adalah tidak melebihi daripada 50% (termasuk pinjaman ini)
  • Pekerja Syarikat Berkaitan Kerajaan yang tetap dan disahkan dan telah berkhidmat tidak lebih daripada tiga (3) bulan.
  • Pemohon berumur antara 21 hingga 60 tahun atau sebelum tempoh persaraan (yang mana satu lebih awal)
  • Pendapatan kasar minimum (termasuk elaun tetap) tidak kurang daripada RM2,000 sebulan.

Pelanggan boleh menikmati had pinjaman sehingga RM100,000. Tempoh pinjaman adalah selama 120 bulan (10 tahun). Pinjaman menyediakan skim perlindungan Takaful yang wajib untuk pelanggan.

Hartani-I (Al-Bai’ Bithaman Ajil)

Kemudahan pinjaman ini diberikan kepada kakitangan Kerajaan atau pekerja sektor swasta melalui konsep Al-Bai’ Bithaman Ajil (BBA). Kemudahan diberikan kepada individu dengan pendapatan tetap yang ingin membeli dan memajukan tanah di bawah konsep Al-Bai’ Bithaman Ajil (BBA).

Kelayakan

 • Rakyat Malaysia yang tetap dan tinggal di Malaysia.
 • Ditawarkan kepada kakitangan Kerajaan atau pekerja sektor swasta.
 • Bagi pekerja sektor Kerajaan; gaji tetap termasuk elaun tetap tidak lebih daripada RM1,500 sebulan.
 • Bagi pekerja sektor swasta; gaji tetap termasuk elaun tetap tidak lebih daripada RM2,000 sebulan.
 • Bagi individu selain daripada dua kategori itu, pendapatan bulanan mestilah stabil dan berpatutan.
 • Berumur antara 21 hingga 60 tahun (pada tarikh matang pinjaman)

Dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman:

 • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 • Salinan slip gaji tiga (3) bulan terakhir
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Penyata bank bagi gaji yang dikreditkan