Home » Bank » Pinjaman Peribadi Ambank

Pinjaman Peribadi Ambank

ambank-group-logo-1

AmBank yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 telah dikenali sebagai Bank Pembangunan Malaysia Arab. Ia merupakan salah satu bank terbesar di Malaysia dan mempunyai ibu pejabat di Kuala Lumpur. Ia menjalankan pelbagai perniagaan lain di bawah jenamanya yang sendiri seperti AmInvest, Bank AmIslam, dan AmMetLife serta menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk perbankan pelaburan, pengurusan aset, kredit kad, dan sebagainya. Di samping itu, AmBank Malaysia menawarkan pelbagai jenis pinjaman peribadi pada kadar faedah yang menarik kepada pelanggannya. Amaun pinjaman peribadi AmBank akan dipindahkan ke akaun AmBank pemohon selepas AmBank menyemak maklumat dan dokumen yang digunakan oleh pemohon semasa membuat permohonan.

Pinjaman Peribadi AmBank

AmBank mempunyai pelbagai rakan kongsi dengan pelbagai institusi kewangan bertaraf antarabangsa seperti Bank INZ, MetLife, dan Kumpulan Insurans Australia. Pada masa ini, AmBank memenuhi sebanyak 6 juta pelanggan seluruh negara dan mempunyai 175 cawangan. Bank ini menawarkan perkhidmatan pada hujung minggu yang menjadikan ia bank paling mudah diakses di Malaysia.

Pinjaman peribadi AmBank adalah jalan terbaik ketika seseorang memerlukan kewangan segera. Berikut adalah maklumat bagi beberapa pinjaman peribadi AmBank:

AmMoneyLine:

Pada umumnya, pinjaman peribadi AmBank adalah fleksibel dan mudah. AmMoneyLine adalah produk pinjaman ideal yang memberikan peminjam untuk membuat pinjaman sehingga 5 kali ganda pendapatan tetap mereka dan menawarkan pembayaran balik bulanan yang rendah dengan tempoh pembayaran balik fleksibel antara 1 hingga 8 tahun. Tiada caj dikenakan untuk yuran pemprosesan pinjaman peribadi ini dan ia juga tidak memerlukan penjamin atau cagaran. Proses kelulusan akan lengkap dalam masa 48 jam atau 2 hari. Kadar faedah antara 8% hingga 11.99% akan dikenakan kepada peminjam bergantung pada amaun bayaran iaitu antara RM2,000 hingga RM100,000.

AmMoneyLine Facility-i:

AmMoneyLine Facility-i turut mempunyai ciri yang sama seperti pinjaman peribadi AmMoneyLine namun ia hanyalah sebuah skim untuk pekerja kerajaan Malaysia. Pinjaman peribadi ini menawarkan amaun pinjaman sebanyak 5 kali ganda pendapatan tetap peminjam dan ia tidak mengenakan yuran pemprosesan. Selain itu, ia tidak memerlukan penjamin atau cagaran dan tempoh pembayaran balik adalah fleksibel antara 1 hingga 8 tahun. Proses permohonan adalah mudah dan pantas dengan tempoh pemprosesan maksimum selama 48 jam. Pinjaman berkenaan KYC dan sekuriti biasanya tidak begitu ketat dan membuat ia mudah untuk diperoleh.

Pinjaman Peribadi Islam AmBank:

AmBank Islam menawarkan kadar faedah serendah 4.3% setahun bergantung pada amaun dan tempoh pinjaman. Di samping itu, pemohon dimestikan untuk mengambil insurans Tafakul bersama dengan pinjaman ini. Amaun pinjaman minimum yang boleh dimohon adalah antara RM5,000 hingga RM200,000 dengan tempoh pinjaman selama 2 tahun hingga 10 tahun. Tempoh kelulusan pinjaman adalah selama 2 hari. Pinjaman peribadi ini bergantung pada Bai’Inah (konsep Sharia) dan tidak memerlukan penjamin atau cagaran. Selain itu, tiada bayaran pendahuluan diperlukan, dan pemohon layak untuk menerima rebet sekiranya mereka membuat pembayaran awal. Tiada bayaran penyelesaian awal akan dikenakan sekiranya pemohon menyediakan notis bertulis sekurang-kurangnya 1 bulan awal di mana-mana cawangan AmBank Islam. Pinjaman ini khas untuk pekerja Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, dan badan-badan berkanun yang dipilih.

Kelayakan

Pemohon mestilah Rakyat Malaysia dan penduduk tetap berumur antara 21 hingga 60 tahun dengan pendapatan tetap minimum sebanyak RM1,500 sebulan untuk memohon.

Caj dan Bayaran

Caj dan bayaran yang akan dikenakan oleh AmBank kepada pemohon termasuklah:

  • Duti setem sebanyak 0.5% atas amaun yang dipinjam
  • Caj bayaran lewat sebanyak 1% daripada amaun pinjaman tertunggak sekiranya pemohon tidak dapat membuat pembayaran balik bulanan pada waktu yang ditetapkan
  • Bayaran insurans perlindungan peribadi sebanyak sekali bagi setiap permohonan dan ia bergantung pada tempoh pinjaman dan umur pemohon

Dokumen

Dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon ketika membuat permohonan adalah seperti berikut:

Pekerja Bergaji

  • Salinan kad pengenalan (MyKad – depan dan belakang)
  • Salinan slip gaji tiga bulan terakhir atau penyata EPF
  • Buku akaun simpanan tiga bulan terakhir atau penyata akaun simpanan

Bekerja Sendiri

  • Sijil Pendaftaran Syarikat (mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun)
  • Penyata bank 6 bulan terakhir
  • Borang B terbaru daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri
  • Borang EPF terbaru

Pembayaran Balik

Pembayaran balik pinjaman akan bermula selepas pemohon menerima wang yang dipinjam pada hari pertama dalam bulan itu dan ia perlu dibayar setiap bulan sehingga amaun pinjaman habis dibayar. Amaun pinjaman boleh dibayar balik melalui cek atau tunai. Di samping itu, pemohon boleh membuat pendaftaran dengan Biro Perkhidmatan Angkasa untuk bayaran ansurans pinjaman secara auto-debit daripada gaji mereka sehingga seluruh amaun pinjaman habis dibayar.