Home » Bank » Bank Islam » Pinjaman Peribadi Bank Islam

Bank Islam menawarkan pelbagai opsyen dana dan pinjaman untuk menggalakkan pelanggan menikmati hidup yang lebih selesa dengan perbankan pintar. Salah satu program seperti itu adalah Pinjaman Peribadi Bank Islam, di mana ia memberikan pelanggan pembiayaan perbelanjaan peribadi seperti pendidikan, memperbaik rumah, percutian luar negeri, perbelanjaan kesihatan, dan sebagainya. Pinjaman ini ditawarkan pada perbandingan kadar faedah yang bersesuaian di pasaran dengan opsyen pembayaran balik yang mudah. Pembiayaan peribadi daripada Bank Islam adalah cara yang ideal untuk mendapatkan perbelanjaan segera tanpa menyentuh pelaburan jangka masa panjang pelanggan.

Faedah Memohon Pinjaman Peribadi Bank Islam

Pembiayaan peribadi Bank Islam menawarkan pelbagai ciri dan faedah yang menarik untuk pelanggan. Antara ciri tersebut termasuklah;

 • Pinjaman peribadi yang disediakan oleh Bank Islam menawarkan kewangan margin tertinggi yang mampu naik ke 100%. Ini bermakna pelanggan tidak perlu membayar apa-apa dan bank turut menyalurkan setiap sen terakhir ke perbelanjaan yang dicadangkan.
 • Tempoh pembayaran balik maksimum yang dibenarkan adalah 60 bulan dan ini memberi pelanggan masa yang mencukupi untuk memilih amaun ansuran yang berpatutan.
 • Proses permohonan pinjaman peribadi adalah mudah dan cepat dan ini memberi pelanggan opsyen untuk memenuhi keperluan kewangan mereka tanpa sebarang kesusahan.
 • Tiada bayaran pemprosesan pinjaman atau sebarang caj tersembunyi dikenakan.
 • Bank Islam menawarkan perlindungan Takaful kepada pelanggan yang memohon pinjaman peribadi ini.
 • Fleksibel dan perbandingan kadar kewangan.
 • Penjamin pinjaman peribadi tidak perlu menurunkan tandatangan pada borang permohonan pinjaman peribadi.

Skim Pinjaman Peribadi Bank Islam

Bank Islam menawarkan pelbagai skim pinjaman peribadi kepada pelanggannya di Malaysia. Antaranya termasuklah;

 1. Pembiayaan Peribadi-i

Skim pinjaman peribadi berlandaskan konsep perbankan Islam yang bersesuaian untuk pelanggan yang ingin mendapatkan produk kewangan Bank Islam.

 1. Aliran Tunai Peribadi-i

Aliran tunai peribadi-i datang dalam 3 varian;

 • Pinjaman bercagar ke atas Simpanan Tetap. Margin kewangan adalah 100%.
 • Pinjaman bercagar ke atas amanah saham. Margin kewangan adalah 60%.
 • Pinjaman bercagar ke atas pelaburan berstruktur. Margin kewangan adalah 80%.

Dengan margin kewangan tertinggi dan kadar tertinggi untuk pembiayaan asas (6.85%), Pinjaman Peribadi Bank Islam menjadi pilihan pertama pelanggan. Sekiranya pemohon sudah mempunyai simpanan atau pemegang akaun semasa Bank Islam, proses permohonan menjadi lebih mudah kerana amaun pinjaman boleh dipindahkan terus ke akaun pelanggan yang sedia ada.

Dokumen Untuk Memohon Pinjaman Peribadi Bank Islam

Permohonan untuk Pembiayaan Peribadi Bank Islam boleh dibuat secara dalam talian atau luar talian. Walaubagaimanapun, pelanggan perlu menyediakan dokumen seperti yang berikut untuk pemprosesan pinjaman peribadi Bank Islam;

 • Salinan kad pengenalan diri (MyKad)
 • Salinan slip gaji untuk 3 bulan yang terkini
 • Surat pengesahan majikan
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan yang terkini atau akaun pengkreditan gaji

Dan salah satu dokumen yang berikut;

 • Salinan penyata pendapatan untuk Borang B/eBE/EA/EC, atau
 • Mana-mana dokumen sokongan terkini seperti penyata EPF, sekiranya diperlukan

Perkara-Perkara Lain Yang Berkaitan Pinjaman Peribadi Bank Islam

 • Pemohon mestilah seorang rakyat Malaysia berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan ke atas untuk layak memohon pinjaman peribadi Bank Islam dan mempunyai pendapatan bulanan minimum RM1,500. Rakan niaga dan pemilik tunggal juga digalakkan memohon sekiranya perniagaan mereka telah ditubuhkan melebihi 2 tahun dan ke atas.
 • Pembayaran balik Bank Islam boleh dibuat secara arahan tetap melalui akaun semasa yang telah dihubungkan dengan Aliran Tunai Peribadi-i Bank Islam.