Home » Bank » Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Logo-Bank-Rakyat-Blue

Sejak Bank Rakyat ditubuhkan pada 1954 di Malaysia, ia telah menjadi salah satu bank di negara ini yang menawarkan produk dan servis yang berkualiti dan ini secara tidak lansung mendapat keyakinan yang tinggi daripada pelanggan mereka. Pinjaman peribadi Bank Rakyat merupakan salah satu produk daripada Bank Rakyat dan ia menawarkan kadar faedah menarik dan juga proses permohonan yang mudah untuk pelanggan mereka.

Kelebihan Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Pembiayaan peribadi Bank Rakyat menawarkan pelbagai ciri yang menarik dan faedah yang tersendiri kepada pemohon. Antaranya termasuklah;

 • Pinjaman peribadi fleksibel dengan amaun kewangan sehingga RM200,000 di bawah skim yang ditawarkan oleh Bank Rakyat.
 • Pelbagai jenis skim pinjaman untuk pemohon yang mempunyai latar belakang berbeza supaya bantuan kewangan yang diperlukan dapat dicapai.
 • Kelonggaran untuk membayar balik pinjaman secara ansurans melalui dalam talian atau luar talian.
 • Kadar faedah menarik yang ditawarkan oleh Bank Rakyat mampu bersaing dengan pinjaman peribadi yang lain.
 • Permohonan pinjaman peribadi Bank Rakyat adalah mudah dan cepat.
 • Tiada caj tambahan atau tersembunyi yang dikenakan untuk proses pembiayaan peribadi Bank Rakyat.

Skim Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat

Bank Rakyat menawarkan beberapa skim pinjaman peribadi kepada pemohonnya di Malaysia. Antara skim pinjaman peribadi yang terdapat di Malaysia termasuklah;

 1. Pembiayaan Peribadi-i Awam (Rakan Pintar)

Pinjaman peribadi ini adalah khusus untuk kakitangan awam dengan perbandingan kadar untung yang rendah dan tempoh biaya sehingga 10 tahun. Di samping itu, ia juga menawarkan pelbagai faedah percuma seperti keahlian perbankan premium. Individu yang bekerja di sektor awam boleh memohon pinjaman sehingga 35X daripada gaji kasar mereka.

 1. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam

Skim pendahuluan pinjaman peribadi ini adalah khusus untuk pekerja sektor awam dengan amaun maksimum RM200,000 untuk pembiayaan. Pekerja kerajaan dengan pendapatan gaji minimum RM1,000 adalah layak untuk memohon pinjaman ini tanpa memerlukan seorang penjamin.

 1. Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta

Pinjaman peribadi berlandaskan Syariah atau Pembiayan Peribadi-i Sektor Swasta Bank Rakyat ini merupakan pinjaman peribadi khusus untuk individu yang bekerja dalam organisasi sektor swasta atau syarikat di bawah kategori sektor awam yang terpilih. Pekerja professional seperti jurutera, doktor dan peguam juga boleh memohon pinjaman peribadi ini. Tiada cagaran yang diperlukan untuk memohon pinjaman ini tetapi seorang penjamin mungkin diminta untuk menurunkan tandatangan sebagai jaminan. Walaubagaimanapun, pinjaman ini hanya untuk pemohon yang memohon sebagai pinjaman peribadinya yang pertama.

 1. Pinjaman Peribadi-i Pesara

Pesara kerajaan yang belum mencapai umur 65 tahun pada waktu pembiayaan dikira layak untuk memohon pinjaman ini tertakluk kepada syarat pembiayaan yang berikut;

 • Amaun maksimum RM100,000, atau
 • Maksimum 15X daripada pendapatan pencen kasar bulanan, atau
 • Amaun maksimum ansuran adalah 30% daripada pendapatan pencen kasar bulanan tanpa pembiayaan rumah, atau
 • Amaun maksimum ansuran adalah 50% daripada pendapatan pencen kasar bulanan tanpa pembiayaan rumah, atau yang mana saja yang rendah

Amaun Maksimum Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat

Amaun maksimum pembiayaan peribadi di bawah skim pembiayaan peribadi Aslah Swasta adalah berbeza mengikut gaji pemohon. Amaun pinjaman peribadi bagi pemohon dengan gaji bulanan antara RM2,000 hingga RM4,000 adalah sebanyak 15X daripada gaji mereka, 20X bagi pemohon dengan gaji antara RM4,000 hingga RM6,000, dan 25X bagi pemohon dengan gaji antara RM6,000 hingga RM150,000. Selain itu, gaji minimum yang dikehendaki oleh Bank Rakyat untuk pekerja swasta adalah RM2,000 manakala pekerja yang terikat dengan kontrak perlu mempunyai gaji minimum RM8,000.

Kelayakan Untuk Memohon Pinjaman Peribadi

Pemohon merupakan seorang warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 60 tahun dan telah di ambil bekerja secara tetap oleh majikan mereka. Minimum gaji kasar untuk memohon pinjaman peribadi mestilah tidak lebih daripada RM1,000.

Dokumen Untuk Memohon Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

Pembiayaan peribadi Bank Rakyat boleh dibuat melalui borang dalam talian dengan melayari laman sesawang bank atau melalui borang luar talian dengan melawat cawangan bank yang berdekatan. Di samping itu, pemohon juga perlu mempamerkan dokumen yang diperlukan oleh Bank Rakyat seperti yang berikut;

 • Salinan MyKad
 • Salinan slip gaji untuk 3 bulan yang terkini
 • Salinan penyata bank untuk 3 bulan yang terkini
 • Salinan penyata EPF
 • Surat pengesahan majikan

Pembayaran Balik Ansuran Bulanan Pinjaman

Pembayaran balik ansuran bulanan pinjaman boleh dibuat secara potongan gaji, potongan daripada akaun simpanan, cek tertunda, Biro Perkhidmatan Angkasa, atau arahan tetap. Atas arahan bank potongan automatik daripada akaun simpanan digalakkan kerana ia dapat menolong pemohon mengelakkan diri daripada membayar caj penalti lewat bayar dan ia juga menawarkan kadar bunga yang bersesuaian.

Lain-Lain Mengenai Pinjaman Peribadi Bank Rakyat

 • Pembayaran balik pembiayaan peribadi Bank Rakyat boleh dibayar sepenuh sebelum tempoh tamat pinjaman tanpa dikenakan sebarang caj.
 • Pembiayaan peribadi minimum yang boleh di dapati di bawah skim pembiayaan peribadi Bank Rakyat adalah RM5,000
 • Perbandingan kadar untung adalah antara 4.88% hingga 9.07% setahun
 • Pinjaman peribadi Bank Rakyat mendapat perlindungan Takaful dan ia adalah pilihan bagi pemohon.