Home » Bank » BSN » Pinjaman Peribadi BSN

Pinjaman Peribadi BSN

Bank Simpanan Nasional (BSN) adalah bank milik kerajaaan yang telah diperbadankan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia pada 1 Desember 1974. Sejak BSN dilancarkan, ia telah menggalas tugas bank simpanan pejabat pos. Pada masa ini, BSN juga menawarkan pelbagai servis pembiayaan seperti pembiayaan peribadi, pinjaman perumahan, kad debit, kad kredit, dan juga servis perbankan konvensional selain pelbagai skim simpanan. BSN adalah salah satu bank pilihan untuk kebanyakan rakyat Malaysia.

BSN menawarkan pelanggannya pinjaman peribadi yang bersesuaian di bawah skim yang berbeza dan bergantung pada tujuan permohonan pinjaman. Sebagai contoh, Pinjaman Peribadi ASB ditawarkan khusus untuk pemohon yang mahu membeli amanah saham SB manakala Pinjaman Peribadi SCOP adalah khusus untuk pemohon yang berkhidmat dengan Polis DiRaja Malaysia.

Pinjaman Peribadi Eksekutif-1

Eksekutif-1 adalah pakej Pinjaman Peribadi BSN yang ditawarkan khusus untuk pelanggan eksekutif BSN tanpa memerlukan cagaran atau penjamain. Pinjaman ini hanyalah untuk pekerja di bawah sektor dan tahap yang tertentu. Pekerja hospital swasta, panel pemaju yang ulung, Syarikat atau Perbadanan Multinasional, institut pengajian tinggi yang telah diluluskan, badan berkanun, syarikat awam yang telah dipilih dalam Bursa Malaysia, syarikat Petronas, doktor, arkitek, peguam, akauntan, dan profesional daripada pelbagai bidang yang terpilih adalah layak untuk memohon skim pinjaman ini. Syarat kelayakan untuk pinjaman peribadi Eksekutif-1 adalah lebih ketat berbanding pinjaman yang lain terutamanya pinjaman tradisional kerana pinjaman ini menyasarkan golongan yang berpendapatan tinggi.

Syarat Kelayakan Untuk Pinjaman Peribadi Eksekutif-1

 • Pemohon mestilah seorang rakyat Malaysia dan mestilah berjawatan tetap atau kontrak dengan minimum tiga tahun pengalaman bekerja di Malaysia.
 • Minimum pendapatan pemohon adalah RM3,000 sekiranya pemohon berjawatan tetap atau RM10,000 sekiranya pemohon adalah pekerja kontrak.
 • Pemohon mestilah berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak lebih daripada 55 atau 60 tahun ketika ansuran atau pembayaran balik yang terakhir dijadualkan.
 • Pemohon mestilah mempunyai akaun GIRO/GIRO-I dengan Bank Simpanan Nasional. Pemohon mestilah dapat mengemukakan slip gaji yang terkini, penyata bank, penyata EPF, kad MyKad yang sah, dan surat pengesahan daripada majikan.

Perkara-Perkara Lain Berkaitan Pinjaman

 • Tempoh pinjaman adalah antara 2 tahun hingga 10 tahun
 • Pendapatan minimum – RM3,000 untuk pekerja tetap, RM10,000 untuk pekerja kontrak
 • Kadar faedah adalah tetap
 • Insurans adalah tidak wajib tetapi disyorkan.
 • Duti setem dan caj wasiat adalah caj tambahan yang akan dikenakan kepada pemohon

Faedah Pinjaman Peribadi BSN

 1. Skim yang pelbagai – Terdapat beberapa skim pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh BSN untuk pelbagai pemohon dengan latar belakang yang berbeza.
 2. Kadar yang menarik – Kadar faedah yang menarik dan mengikut jangkaan pasaran.
 3. Tempoh pinjaman yang lama – Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun untuk mengurangkan beban pembayaran balik bulanan.
 4. Had pinjaman yang berpatutan – Had pinjaman sehingga 10X daripada pendapatan kasar bulanan dipertimbangkan sebagai amaun pinjaman.
 5. Tidak terikat dengan tempoh pinjaman – Pemohon tidak terikat dengan tempoh pinjaman dan boleh membuat bayaran yang lebih atau menutup pinjaman tersebut pada bila-bila masa
 6. Pembayaran awal dibenarkan – Pinjaman boleh diselesaikan pada bila-bila masa. Namum pemohon perlu menghantar notis bertulis kepada bank untuk menyelesaikan pinjaman sebelum tempoh tamat pinjaman.

Kadar Faedah dan Had Pinjaman

 • Had pinjaman adalah 5X daripada pendapatan kasar bulanan untuk pendapatan antara RM3,000 hingga RM5,000 manakala kadar faedah yang dikenakan adalah 7.5%
 • Had pinjaman adalah 7X daripada pendapatan kasar bulanan untuk pendapatan antara RM5,000 hingga RM10,000 manakala kadar faedah yang dikenakan adalah 6.5%
 • Had pinjaman adalah 10X daripada pendapatan kasar bulanan atau RM200,000 atau mana saja yang rendah untuk pendapatan yang melebihi RM10,000 manakala kadar faedah yang dikenakan adalah 5.5%