Home » Bank » Pinjaman Peribadi CIMB

CIMB (Bank Saudagar Perdagangan Antarabangsa) menawarkan pelbagai variasi pinjaman peribadi dengan fleksibiliti dan kadar faedah bersaingan kepada pelanggannya bersama dengan perkhidmatan pelanggan terbaik dalam bentuk pemprosesan yang cepat, kelulusan dan pembayaran. Ia merupakan tawaran menarik kepada mereka yang mencari cara untuk menaikkan dana secara cepat dan ekonomi. Produk pinjaman peribadi bank CIMB termasuklah Pinjaman Peribadi Secara Tunai, Pembiayaan Tunai Xpress, Pembiayaan ASB, dan Overdraf Talian Kredit yang Terjamin.

Dokumen

 1. Salinan foto MyKad
 2. Borang permohonan
 3. Dokumen yang diperlukan oleh pemohon yang bergaji:
 • Keratan penyata gaji bagi 3 bulan terkini
 • Akaun pengkreditan gaji bagi 3 bulan terkini
 • Penyata EPF yang terkini
 • Borang EA yang terkini/ Borang BE yang terkini
 • Penyata cukai
 1. Dokumen yang diperlukan oleh pemohon yang bekerja sendiri:
 • Borang Pendaftaran Perniagaan (Borang 9, 24, 49, MA)
 • Penyata bank perniagaan bagi 6 bulan terkini
 • Borang B yang terkini
 • Resit pembayaran cukai
 • Penyata kunci kira-kira dan untung & rugi yang terkini

Pinjaman Peribadi Secara Tunai

Pinjaman peribadi tanpa cagaran yang fleksibel dan pantas untuk memenuhi pelbagai pembiayaan yang diperlukan oleh individu.

Ciri Penting;

 • Jaminan: Tiada jaminan diperlukan, sama ada dalam bentuk cagaran atau gerenti
 • Tempoh pemegangan pinjaman: Antara 1 dan 5 tahun, bergantung pada kemampuan peminjam
 • Amaun pinjaman: Antara RM2,000 dan RM100,000; pinjaman margin yang tinggi sebanyak 8x gaji bulanan peminjam dengan perlindungan insurans (Takaful) untuk keadaan kecemasan
 • Keperluan yang diperlukan: Ia boleh digunakan oleh individu sahaja, berumur antara 21 hingga 60 tahun dan mempunyai pendapatan minimum sebanyak RM2,000 sebulan

Pembiayaan Tunai Xpress

Pinjaman peribadi tanpa cagaran mengikut sistem Islam dengan tempoh kelulusan pantas 24 jam waktu kosong muat dan pembayaran tunai.

 • Jaminan: Pinjaman ini tidak memerlukan deposit atau bayaran pendahulan. Ia hanya memerlukan penjamin sekiranya pinjaman adalah melebih RM5,000.
 • Tempoh pemegangan pinjaman: Antara 6 bulan dan 5 tahun, bergantung pada kemampuan peminjam
 • Amaun pinjaman: Antara RM3,000 dan RM50,000; pinjaman margin yang tinggi sebanyak 10x gaji bulan peminjam
 • Keperluan yang diperlukan: Ia boleh digunakan oleh individu sahaja, berumur antara 21 hingga 60 tahun dan mempunyai pendapatan minimum sebanyak RM9,600 setahun

Pembiayaan ASB

Di bawah skema ini, pembiayaan boleh digunakan secara lansung ke produk pelaburan ASB. Pulangan pendapatan yang diperoleh kemudiannya digunakan untuk perkhidmatan pinjaman. ASNB (Amanah Saham Nasional Berhad) menjamin pembelian semula pelaburan pada hujung tempoh pemegangan pinjaman. Ia sering digunakan untuk keperluan pembiayaan jangka panjang.

Ciri Penting:

 • Jaminan: Bersandar pada sijil ASB yang dikeluarkan secara pembelian unit
 • Tempoh pemegangan pinjaman: Antara 1 dan 5 tahun
 • Amaun pinjaman: Antara RM10,000 dan RM200,000 (terhad pada nilai pelaburan)
 • Keperluan yang diperlukan: Ia semata-mata untuk pelabur ASB/ Bumiputera Malaysia

Overdraf Talian Kredit yang Terjamin

Aliran talian kredit pemegang akaun yang sedia ada ditarik melalui saham mereka. Faedah dikenakan pada amaun lebihan sehingga tempoh tamat bayaran balik.

Ciri Penting:

 • Jaminan: Bersandar pada mata wang domestik atau produk deposit CIMB yang tertentu, amaun minimum RM10,000
 • Tempoh pemegangan pinjaman: 1 tahun, boleh diperbaharui untuk tempoh yang lebih panjang tertakluk pada kelulusan
 • Amaun pinjaman: RM10,000 dan ke atas. Amaun maksimum berubah-ubah antara 60% dan 100% daripada nilai cagaran yang dicagarkan sebagai jaminan
 • Keperluan yang diperlukan: Penduduk tetap atau bukan penduduk tetap, berumur antara 21 dan 70 tahun

Kos Pinjaman Peribadi CIMB

Tiada bayaran pemprosesan atau bayaran tersembunyi dikenakan kepada pemohon. Walaubagaimanapun, pemohon perlu membayar duti setem kerajaan atas amaun yang dipinjamnya, dimana ia dikira pada 0.50% daripada pinjaman keseluruhan. Pemohon juga perlu mengambil perlindungan insurans Takaful sepanjang tempoh pinjaman.

Pembayaran Balik Pinjaman

Pembayaran balik pinjaman bermula pada hari pertama setiap bulan mengikut tarikh pemohon menerima wang pinjaman. Bayaran perlu dilakukan setiap bulan sehingga amaun keseluruhan pinjaman habis dibayar. CIMB menyatakan bahawa pembayaran balik pinjaman mestilah dibuat secara arahan tetap melalui akaun semasa.