Home » Bank » Pinjaman Peribadi KFH

Pinjaman Peribadi KFH

919KFH

Kuwait Finance House (KFH) merupakan kumpulan perbankan Islam yang berasal dari Kuwait dan salah satu bank terawal yang ditubuhkan mengikut undang-undang syariah. Bank ini juga merupakan di antara salah satu bank dengan pertumbuhan yang pesat di beberapa buah negara seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, Jordan, Bahrain, Turkey, Oman, Emiriah Arab Bersatu, dan Arab Saudi. Ia telah dianggap sebagai bank Islam moden pertama di dunia.

Pada masa ini KFH telah bekerjasama dengan I.Destinasi Sdn. Bhd. (IDSB) dan COSHARE Holding Berhad untuk menawar beberapa produk pinjaman peribadinya kepada kakitangan kerajaan dan badan-badan berkanun. COSHARE turut menyediakan sistem pemotongan gaji kepada para pekerja seperti biro perkidmatan BSN atau ANGKASA. Beberapa produk kewangan KFH juga menyediakan produk pelaburan, perniagaan korporat, perumahan, dan sebagainya.

Pinjaman Peribadi Kuwait Finance House (KFH)

Pinjaman Peribadi Kuwait Finance House (KFH) adalah pakej pinjaman peribadi yang hanya ditawarkan kepada kakitangan kerajaan dan badan-badan berkanun di Malaysia. Pinjaman ini mematuhi undang-undang Islam sepenuhnya dan ia berdasarkan konsep Syariah Murabahah. Pinjaman ini menawarkan pinjaman kewangan dari RM2,000 hingga RM200,000 dengan tempoh pembayaran balik minimum selama 2 tahun hingga 9 tahun maksimum dengan pilihan pertindihan. Kadar faedah pinjaman ini berdasarkan amaun pinjaman dan tempoh pinjaman. Pemohon boleh menikmati pinjaman pada kadar 3.99 setahun dengan tempoh pembayaran balik antara 6 tahun hingga 9 tahun atau kadar 5.99% setahun dengan tempoh pembayaran balik antara 2 tahun hingga 5 tahun. Pinjaman peribadi adalah tidak bercagar yang tidak memerlukan pemohon menyediakan penjamin atau cagaran.

Caj dan Bayaran

Insurans Takaful adalah wajib dengan pinjaman ini.

Pembayaran Balik

Pembayaran balik pinjaman ini boleh dilakukan melalui pemotongan gaji secara automatik Biro Angkasa seperti pinjaman untuk kakitangan kerajaan yang lain.

Kelayakan

Pinjaman ini hanya disediakan untuk kakitangan kerajaan dan badan-badan berkanun Malaysia. Pemohon yang layak memohon pinjaman ini mestilah berumur antara 19 tahun hingga usia persaraan mereka pada akhir tempoh pinjaman ini. Pinjaman ini ditawarkan kepada mereka dengan jawatan tetap dengan minimum satu tahun perkhidmatan. Gaji minimum yang diperlukan adalah RM2,000 sebulan.

Dokumen

Pemohon perlu menyediakan beberapa dokumen yang diperlukan oleh Kuwait Finance House (KFH) untuk memohon pinjaman ini, antaranya;

  • Salinan kad pengenalan (MyKad – depan dan belakang)
  • Slip gaji 3 bulan terbaru
  • Surat pengesahan jawatan daripada majikan
  • Penyata Bank 3 bulan terbaru daripada akaun pengkreditan gaji
  • Penyata EPF terbaru