Home » Bank » Pinjaman Peribadi Maybank

Pinjaman Peribadi Maybank

maybank logo

Maybank adalah pembekal utama pinjaman peribadi di Malaysia. Ia telah ditubuhkan dalam tahun 1960 oleh taikun Syarikat Perniagaan di Malaysia Khoo Teck Puat. Sejak itu, ia telah berkembang di pasaran Semenanjung Asia, Eropah, dan Amerika Syarikat setelah ia diterajui oleh pelbagai persatuan dan perkongsian. Maybank adalah bank pertama yang berasal dari Malaysia untuk mendapat kebenaran membuka sebuah pejabat di negara China. Maybank menawarkan pelbagai perkhidmatan pinjaman peribadi kepada pelanggannya.

Gambaran Keseluruhan

Pinjaman Peribadi Maybank adalah pinjaman peribadi tanpa cagaran untuk rakyat Malaysia yang berminat untuk mendapatkan pinjaman dengan amaun minimum sebanyak RM50,001 sehingga RM100,000. Amaun pinjaman mestilah bernilai RM50,001 sehingga RM100,000 (6.5% setahun), RM20,001 sehingga RM50,000 (7% setahun) bagi membolehkan pemohon menikmati kadar faedah rendah tetapi sekiranya pemohon ingin memohon amaun yang lebih rendah sekitar RM5,000 sehingga RM20,000, kadar faedah mereka adalah pada nilai 8% setahun. Ia merupakan pinjaman yang tidak menyusahkan pemohon kerana ia tidak memerlukan penjamin atau cagaran tetapi mereka perlu mematuhi syarat permohonan pinjaman ini iaitu mereka mestilah seorang individu yang telah bekerja dengan pendapatan kasar minimum bulanan sebanyak RM2,500 dan mestilah tidak berusia lebih dari 21 tahun.

Setiap pinjaman yang diluluskan oleh Maybank bergantung pada pengadaran kredit pemohon. Pemohon boleh menikmati tempoh minimum pinjaman selama 2 tahun dan tempoh maksimum selama 6 tahun. Sekiranya pemohon mempunyai pekerjaan tetap, mereka perlu menyediakan salinan kad pengenalan (depan dan belakang) dengan jelas, slip gaji 3 bulan terakhir, aktiviti akaun simpanan 6 bulan terakhir atau penyata akaun terbaru, dan borang BE terbaru yang dilampirkan bersama dengan resit bayaran cukai. Sekiranya pemohon bekerja sendiri, pemohon perlu menyediakan salinan kad pengenalan (depan dan belakang) dengan jelas, penyata bank 6 bulan terakhir, borang BE terbaru yang dilampirkan bersama dengan resit bayaran cukai, dan salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan. Pemohon perlu memastikan diri mereka telah menyelesaikan bayaran tertunggak bagi tanggungan lain kerana mereka tidak layak untuk memohon pinjaman peribadi sekiranya mereka mempunyai rekod kredit yang teruk (CTOS/CCRIS).

Maybank juga menyatakan bahawa setiap permohonan akan mengambil masa 48 jam untuk mendapatkan kelulusan. Dana akan dipindahkan ke akaun pemohon selepas pinjaman diluluskan. Pemohon dikehendaki untuk mempunyai akaun simpanan atau semasa dengan Maybank.

Kelebihan Pinjaman Peribadi Maybank

Pinjaman peribadi Maybank menawarkan pelbagai kelebihan dan kebaikan kepada pelanggan. Antara kelebihan dan kebaikan pinjaman peribadi Maybank termasuk;

 • Amaun pinjaman peribadi fleksibel RM5,000 sehingga RM100,000 yang telah dipersetujui oleh Maybank.
 • Bayaran ansurans pinjaman boleh dibayar secara dalam talian dan pelbagai cara bayaran yang lain.
 • Pemohon boleh memilih tempoh pinjaman antara 2 hingga 6 tahun.
 • Amaun bayaran ansurans bulanan serendah RM102.78, walau bagaimanapun ia bergantung pada amaun pinjaman dan tempoh pinjaman yang dimohon oleh pemohon.
 • Maybank juga memberi pemohon Insurans Perlindungan Penjagaan Diri pada setiap pinjaman.

Kadar, Fi, dan Caj

Berikut adalah kadar, fi, dan caj yang dikenakan ke atas pinjaman peribadi daripada Maybank;

 • Kadar faedah Maybank yang tetap dan tidak terapung adalah seperti berikut;
  • RM5,000 hingga RM20,000 (8% setahun)
  • RM20,001 hingga RM50,000 (7% setahun)
  • RM50,001 hingga RM100,000 (6.5% setahun)
 • Bank tidak mengenakan caj yuran pemprosesan atau duti setem apabila mengeluarkan pinjaman peribadi. Caj tambahan atau tersembunyi juga tidak dikenakan kepada pemohon.
 • Caj pembayaran lewat sebanyak 1% setahun akan dikenakan ke atas amaun tertunggak yang dikira dari tarikh ia tertunggak hingga tarikh ia diselesaikan.
 • Pembayaran awal pinjaman sebanyak RM200 atau 3% daripada baki tertunggak – yang mana lebih tinggi – akan dipotong sekiranya pinjaman diselesaikan dalam tempoh separuh masa yang pertama.

Kriteria Kelayakan Pinjaman Peribadi Maybank

Pinjaman Peribadi Maybank adalah terbuka kepada individu berikut;

 • Rakyat Malaysia berumur antara 21 hingga 60.
 • Pemohon ialah seorang rakyat Malaysia atau penduduk tetap yang bekerja sebagai kakitangan Kerajaan, pekerja organisasi sektor swasta, atau bekerja sendiri dengan gaji kasar minimum RM2,500 sebulan.
 • Pemohon diwajibkan untuk membuka akaun bank yang dipautkan.

Pembayaran Balik

Maybank akan mengesahkan jadual pembayaran yang akan dinyatakan dalam surat pinjaman dalam masa sebulan selepas pemohon menerima wang. Pemohon boleh membuat pembayaran balik pinjaman Maybank mereka melalui perbankan dalam talian; tunai atau cek secara pos; di cawangan Maybank; dan arahan tetap.