Home » Bank » Pinjaman Peribadi RHB

Pinjaman Peribadi RHB

rhb logo xxl

Kumpulan RHB menyediakan pelanggan mereka dengan perkhidmatan terbaik melalui amalan baharu dan futuristik bagi menjadikan ia bank pilihan untuk penduduk tempatan Malaysia dan secara tidak langsung menjadikan ia salah satu peneraju institusi kewangan dengan pelbagai produk di rantau Asia. Ia mempunyai pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan termasuk perbankan utama, pengurusan aset, perbankan pelaburan, kredit kad, perbankan Islam, dan pinjaman peribadi.

Pinjaman peribadi RHB adalah pinjaman peribadi berpatuhkan syariah disediakan untuk pekerja sektor swasta. Kadar keuntungan pinjaman ini bergantung sepenuhnya pada amaun yang dipinjam. Ia juga tidak memerlukan penjamin dan cagaran. Pemohon boleh meminjam 3.5 kali ganda daripada gaji mereka sekiranya pendapatan tahunan mereka adalah antara RM18,000 hingga RM30,000 atau 5.5 kali ganda daripada gaji mereka sekiranya pendapatan mereka melebihi RM30,000 setahun. Pinjaman peribadi RHB dilengkapi dengan insurans Takaful dan kelulusan yang pantas. Caj sebanyak RM10 untuk duti setem dan bayaran broker sebanyak RM30 untuk setiap pinjaman bagi permohonan ini. Pinjaman ini adalah pinjaman yang berpatuhkan Syariah dan berdasarkan konsep ‘Murabahah dan Tawarruq’. Amaun terendah yang boleh dipinjam adalah RM2,000 di mana ia memerlukan pembayaran balik sebanyak RM57.54 sebulan.

Syarat Permohonan

Pinjaman ini terbuka kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berumur tidak lebih daripada umur persaraan pada tempoh akhir pinjaman. Pinjaman ini juga terbuka kepada pekerja sektor swasta dengan gaji minimum RM24,000 setahun.

Kelebihan Pinjaman Peribadi RHB

Pinjaman Peribadi RHB adalah pinjaman peribadi tidak bercagar yang mempunyai pelbagai kelebihan termasuk;

 • Tiada caj dikenakan pada bayaran pemprosesan
 • Pilihan pinjaman peribadi yang mampu mengurangkan baki pinjaman dan mengurangkan kadar faedah dengan setiap pembayaran bulanan yang dibuat tepat pada masanya.
 • Pilihan pinjaman peribadi yang boleh disediakan melalui penjamin.
 • Pilihan pinjaman peribadi yang mempunyai waktu kelulusan yang cepat dalam membuat permohonan pinjaman
 • Amaun maksimum pinjaman peribadi RHB sebanyak RM150,000
 • Pendapatan minimum sebanyak RM24,000 setahun untuk membuat permohonan pinjaman
 • Tempoh pembayaran balik adalah antara 12-84 bulan (berdasarkan jumlah pinjaman)
 • Kadar faedah untuk pinjaman peribadi RHB antara 13.45% hingga 8.18%
 • Bayaran pendahuluan dikenakan sebanyak RM100
 • Pinjaman peribadi adalah terbuka kepada rakyat Malaysia sahaja
 • Pinjaman ini mematuhi semua undang-undang Syariah sebagai produk Perbankan Islam RHB

Dokumen

Pekerja Sektor Swasta

 • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 • Penyata EPF yang terakhir
 • Slip gaji terakhir (tiga (3) bulan sekiranya pendapatan pemohon tidak tetap)

Pekerja Yang Bekerja Sendiri

 • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 • Penyata bank 6 bulan terakhir
 • Borang cukai pendapatan BE yang terakhir
 • Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Borang 9, 24, 49

Pembayaran Balik

Jadual pembayaran balik akan dijelaskan dalam dokumen permohonan yang telah mendapat kelulusan. Kebanyakan pembayaran balik bermula sebulan selepas tarikh pemohon menerima pinjaman dan berterusan setiap bulan sehingga pinjaman telah dibayar sepenuhnya. Sekiranya pembayaran balik dilakukan lewat pada masanya, pemohon akan dikenakan caj sebanyak 1% setahun atas baki tertunggak yang akan menaikkan amaun pinjaman.